Restorations

TAMAMLANMIŞ RESTORASYON ÇALIŞMALARI

1-Sultan I.Mahmud Kütüphanesi Onarımı (2014)
           
2-Ayasofya I.Mahmud Şadırvanı restorasyonu (2013)
        
3-Ayasofya Müzesi Giriş –Çıkış Turnikelerinin Düzenlenmesi  (2013)

4-Ayasofya Müzesi Güvenlik ve Yangın Alarm Sistemlerinin Kurulması     (2013)

5-Büyük Saray Mozaikleri Müzesinde yapılmakta olan Acil Çatı Onarımı (2012)

6-Sultan Abdülmecit’in Mozaik Tuğrasının Asılması (2011)
Sultan Abdülmecit’in mozaikten yapılma tuğrasının konservasyon çalışmaları yapılarak,  dış narteks  giriş kapısının sol üst bölümüne asılmıştır.

7-Ayasofya Dış Cephesi Acil Onarımı  (2009–2010)

8-Ayasofya Kandillikleri ve Hat Levhaları Restorasyonu, Konservasyonu ve Acil Onarımı (2009–2010)

9-Sıbyan Mektebi’nin Ayasofya Araştırma ve Dökümantasyon Birimi  ve Sıbyan Mektepleri Fotoğraf ve Sergi Salonu dönüştürülmesi. (2010)
Daha önceki yıllarda Müdüriyet lojmanı olarak düzenlenen Sıbyan Mektebi binası 2010 yılı Aralık ayında yapılan bakım ve düzenleme çalışmalarının ardından Ayasofya Araştırma ve Dökümantayon Birimi ve Sıbyan Mektepleri Fotoğraf ve Sergi Salonuna dönüştürülmüştür. 

10-Ayasofya Ana Kubbe Kuzeydoğu Çeyrek ve İç Narteks Bezemeli Yüzeylerin Restorasyonu (2008–2009)
Kuzey-doğu pandantif üzerindeki melek tasvirinin yüzünü örten kapak açılarak meleğin yüzü ortaya çıkartılmıştır. Çalışmalar sonucunda 04.01.2010 tarihinde Ayasofya’nın içinde kubbe görünümünü kapatan iskele 17 yıl aradan sonra tamamıyla sökülerek kaldırılmıştır 

11-Ayasofya Padişah Türbeleri Onarımı (2006–2007 ),(2008–2009)

12-Ayasofya Zemin Etüdlerinin Hazırlanması (2009)

13-Ayasofya Müzesi Kurşun Örtüsünün Yenilemesi (2006–2008)

14-Ayasofya Müzesi Batı Cephesi Sıvalı Yüzeylerin Raspa ve Temizliği Yapılması
      (2007–2008)

15-Kuzeydoğu Rampanın Onarımı (2008)
Ayasofya’nın Müze olarak hizmete girdiği 1 Şubat 1935 tarihinden itibaren galeri katına tek rampadan çıkılıp inilmekteydi, 10 Ocak 2008 tarihinde başlayan Restorasyon ve Konservasyon çalışmaları tamamlanarak kuzeydoğu rampa 25 Eylül 2008 günü hizmete açılmıştır.

16-Deprem İzleme Sisteminin Yenilenmesi (2007)
Ayasofya Müzesi deprem davranışını denetlemek maksadı ile 1991 yılında kurulmuş olan deprem izleme sistemi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü’nün görüş ve önerileri doğrultusunda 2007 yılı sonlarında Vakıflar Genel Müdürlüğünce yenilenmiştir.

17-İklimlendirme Sistemi (2003)
Ayasofya’da özellikle İkona ve Kutsal Eşyaların korunduğu depolarda Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü’nün görüş ve önerileri doğrultusunda iklimlendirme (nem ölçme, nem ve sıcaklık ayarlaması) çalışmaları yapılmış, bu amaçla kullanılan yeni cihazlar alınıp yerleştirilerek tüm eserlerin daha sağlıklı bir ortamda korunmaları sağlanmıştır.

DEVAM EDEN RESTORASYON ÇALIŞMALARI

1-Ayasofya Batı Cephesi Restorasyonu

2-Ayasofya Fatih Medresesi Rekonstitüsyon İnşaatı yapımı

3-Kariye Müzesi Restorasyonu

DEVAM EDEN PROJE ÇALIŞMALARI

1-Ayasofya İç Mekan Bezemeli ve Mermer Yüzeylerin Acil Müdahale İşi (proje  + onarım )

2-Ayasofya Kuzey, Doğu ve Güney Cepheleri Proje işi

3-Ayasofya Müzesi Genel Elektrik Projesi

4-Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Proje İşi

5-Fethiye Müzesi ve Camii Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon İnş Müh., Mak. Müh, Elektrik

Müh., Zemin etüdü Proje İşi

TAMAMLANAN PROJE ÇALIŞMALARI 

1-Ayasofya Dış Cephe Aydınlatması Projesi

2-Ayasofya Müzesi Engelli Ziyaretçiler İçin Gezi Güzergâhı Projeleri

3-Muvakkithane ve Mütevelli Heyeti Odası Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projeleri

4-Sıbyan Mektebi Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projeleri  

PLANLANAN ÇALIŞMALAR

1-Ayasofya Müzesi Galeri Katı ve Güney Rampası Proje İşi

 

Go to top