Ayasofya Müzesi ve Bağlı Birimlerinin Bilimsel Danışma Heyeti

Ayasofya Müzesi ve Bağlı Birimlerinin Bilimsel Danışma Heyeti

- Prof. Dr. Nevzat İlhan / Yüksek Restoratör Mimar / İTÜ, Trakya Üniversitesi - Emekli

- Prof. Dr. Zeynep Ahunbay / Yüksek Mühendis Mimar / İTÜ - Emekli

- Prof. Dr. Selçuk Mülayim / Arkeolog, Sanat Tarihçi (Osmanlı Dönemi) / Marmara Üniversitesi - Emekli

- Prof. Dr. Mustafa Erdik / Yüksek İnşaat Mühendisi / Boğaziçi Üniversitesi - Emekli

- Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın / Sanat Tarihçi (Doğu Roma Dönemi) / İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı Bizans Kürsü Başkanı

-Doç Dr. Ahmet Güleç / Kimya Mühendisi / İstanbul Üniversitesi - Emekli

Dr.Esin Demirel İşli / Yüksek Mimar / Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü

- Dr. Olcay Aydemir/ İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdür Vekili

- Eftal Kiraz / İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdür Vekili

- Hayrullah Cengiz / Ayasofya Müzesi Müdürü

Go to top