Ongoing restoration works

Ana Mekan İç Yüzeylerin Acil Müdahale ve Proje Yapım İşi

Ana Mekan İç Yüzeylerin Acil Müdahale ve Proje Yapım işi kuzey duvarında ve ana mekan (naos) güneydoğu yönünde mermer zeminde devam etmektedir.

2012 yılında kuzey duvarına iskele kurularak Ana Mekân İç Yüzeylerin Acil Müdahale ve Proje Yapım İşi çalışmaları başlamıştır. Çalışmalar kapsamında naos zemin ve kuzey duvarının iskele kurulu bölümünün  (1 No’lu alanın) rölöve restorasyon restitüsyon projeleri hazırlanmıştır. Proje çalışmaları sonrasında kuzey duvarında restorasyon uygulama çalışmalarından sıva raspası, tuğla onarımı, duvar sağlamlaştırma çalışmaları yapılmış olup, ilgili alanda derz dolgusu çalışmalarına devam edilmektedir.

2016 yılı Ocak ayından itibaren ise ana mekan (naos) güneydoğu yönünde zemin mermerlerinde restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Ayasofya Müzesi Galeri Katı,Güneybatı Atrium İniş Rampası, Depolar Acil Müdahale ve Proje Yapım İşi

Ayasofya Müzesi Galeri Katı, Güneybatı Atrium İniş Rampası, Depolar Acil Müdahale ve Proje Yapım İşi çalışmalarına 2014 yılında başlanmıştır. İlk olarak galeri katı zemin rölöve projesi, döşeme müdahale projesi ve dönem analizi projesi hazırlanmıştır. Duvar ve tavan projelerinin hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir. Onarım çalışmaları öncesinde Galeri katına ziyaretçi gezi güzergahı oluşturularak çok hasarlı alanlar gezi güzergahı dışında bırakılmıştır. Kuzey galeride zemin altı araştırma çalışmaları  için, güney galeri doğu yönünde ise, zemin sağlamlaştırma çalışmaları  için belirlenen alanlar kısmi olarak kapatılarak onarım çalışmalarına devam edilmektedir.

Batı Cephesi Onarımları

2012-2016 yılları arasında Ayasofya Batı Cephesi’nde Onarım Çalışmaları yapılmıştır. Batı Cephesi Onarım çalışmaları kapsamında çimento esaslı sıvaların raspa edilmesinden sonra açığa çıkan taş ve ve tuğla duvar yüzeylerinde derz ve sıva onarımları ile saçak ve kurşun onarımları tamamlanmıştır. Küzeybatı ve güneybatı minare külah onarımları yapılmıştır. Onarım çalışmaları batı cephesi genelinde tamamlanmış olup, galeri katı seviyesinde duvar yüzeyinde in-situ mermer kaplamalarının konservasyon çalışmalarına devam edilmektedir.

Mausoleum of Sultan Murad III

Under the repair works of  Mausoleum of Sultan Murad III which located at Hagia Sophia, its interior plastering will being performed, so the tomb will be closed.

Kariye (Khora) Museum

Under the repair and restoration works of  Kariye Museum, first of all naos section were closed for visit and repair works began in 2013. Between years 2013 to 2015 the restoration and repair works of the naos, dome and facade were completed. When the restoration work is interrupted due to lack of appropriation, the visit of the naos part is still closed

Event Type: 
Event Date: 
Thursday, November 10, 2016
Go to top