Ayasofya Müzesi Yıllıkları No 11 (1990)

Ayasofya Müzesi Yıllıkları No 11 (1990)

İçindekiler

  1. Ayasofya’lar/ The Other Ayasofyas - Prof. Dr. Semavi EYİCE
  2. Recent Studies of The Design, Construction and Subsequent History of Justinian’s Hagia Sophia. Jüstiryen’in Ayasofya’sının Planına, İnşaatına ve Sonraki Tarihine İlişkin En Son İncelemeler - Rowland MAİNSTONE
  3. Ermenice Elyazması İki İncil'de Selçuklu Üslubunda Süslemeler.Decorations in the Seljuk style in two armenian manuscript gospels - Şinasi BAŞEĞMEZ
  4. İstanbul’da Bizans Sarayı ve Kent İlişkisi Üzerine. Zum Verhaltnis Von Palast Und Stadt in Konstantinopel  - Wolfrang MULLER-WIENNER
  5. Endwursfrundlagen im Grabdenkmal des OsmanischenAdrimales Barboros Hayrettin. Barbaros Hayrettin Türbesinde Sembolik Sayılar - Atilla ARPAT
  6. Bir Buluntu Işığında I. II. III. Ayasofya Döşemeleri ve Konumu. Die Bodendeleage und der Errichtungsort der I.II. III. Hagia Sophia im Lichte Einer Ausgrabung - Alpaslan KOYUNLU
  7. Ayasofya Çalışmaları ve Yapılan Onarımlar - Erdem YÜCEL
  8. İstanbul’daki Bizans Saray Mozaiklerinin Korunması - Karl HEROLD
  9. Resimler, Şekiller.

 

Go to top