Ayasofya Müzesi Yıllıkları No 12 (1992)

Ayasofya Müzesi Yıllıkları No 12 (1992)

İçindekiler
 1. Önsöz - Doç. Dr Engin ÖNGEN
 2. Ayasofya ve Bağlı Birimleri
 3. Ayasofya Çalışmaları(1991) - H. Veli YENİSOĞANCI
 4. Ayasofya Koruma Problemleri
  • -Prof. Dr. Semavi EYİCE
  • -Prof. Dr. Doğan KUBAN
  • -Prof. Dr. Metin AHUNBAY
  • -Prof. Dr. Feridun ÇILI
  • -Prof. Dr. Mustafa ERDİK
  • -Prof. Dr. Özal YÜZÜGÜLLÜ
  • -Prof. Dr. Müfit YORULMAZ
  • -Prof. Dr. Mustafa ERDİK
  • -Yük. Müh. Mim. Alpaslan KOYUNLU
  • -Prof. Dr. Werner JOBST
  • -Doç. Dr. Mim. Müh. Kark F.GOLIMANN
  • -Mag. Art. Peter BERZOBOHATY
  • -Prof. Dr. Müh. W. KPENİGS
  • -Ahmet ERTEKİN
 5. Forschungen und Restaurıerungen am palastmosaik von Konstantinopel - Prof.Dr. Werner JOBST. 
  Dr. Petra TURNOVSKY
 6. 1991 yazında Ayasofya'da Yapılan Araştırma Çalışması Ön Raporudur, Preliminary Report of Pesearch Work of Ayasofya during the Summer of 1991 - Prof. Dr. Kenichiro HİDAKA
 7. The palace of the Boukoleon (Boukoleon Sarayı) - Prof. Dr. Cyril MANGO
 8. İstanbul'un Bizans Sarnıçları Hakkında Bir Osmanlı Arşiv Belgesi - Nedret BAYRAKTAR
 9. Ayasofya Müzesinde Bulunan İkonlar - Süleyman ESKALEN
Go to top