Ayasofya Müzesi Yıllıkları No 13 (2010)

Ayasofya Müzesi Yıllıkları No 13 (2010)

İçindekiler

 1. Önsöz: Ayasofya Müzesi ve Yıllığı - Doç. Dr. A. Haluk DURSUN
 2. Ayasofya’da Abdülmecid’in Mozaik Tuğrası - Prof. Dr. Semavi Eyice
 3. Ayasofya’nın Dünya Mirası Değerlerinin Korunması ve Yönetimi - Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY
 4. Ayasofya Kubbesinin Kasnak Doğu Cephesi - Prof. Dr. Metin AHUNBAY
 5. Earthquake Performance Of Hagia Sophia: A Review of Investigations  - Prof. Dr. Mustafa ERDİK – Prof. Dr. Giorgio CROCI
 6. The Byzantine Sculptures of the Ayasofya Müzesi in İstanbul: Ten Years of Researches  (1999–2009) -Prof. Dr. Alessandra GUİGLİA – Claudia BARSANTİ
 7. Studying The Hagia Sophia Structural Materials: The Contribution Of The National Technical University Of Athens To The Monument’s Protection - Prof. Dr. Antonia MOROPOULOU, Kyriaki POLIKRETI
 8. Investigations Into The Construction And Repair History Of The Hagia Sophia -Prof. Fritz Wenzel – Dr. Christoph Duppel
 9. Ayasofya Müzesi’nde UNESCO İşbirliği İle Yapılan Restorasyonlar Hakkında - Dr. Ali Osman AVŞAR– Revza OZİL
 10. İstanbul Ayasofya’sı Altındaki Tapınak - Yard. Doç. Dr. Feridun ÖZGÜMÜŞ
 11. Ayasofya, Aya İrini ve Çağdaş Kiliselerde İkonoklazma'nın İzleri - Doç. Dr. Gülgün KÖROĞLU
 12. Ortaçağ'da Bizans'ın Komşularının Gözüyle Ayasofya Kilisesi - Doç. Dr. Koray DURAK
 13. Tarihi ve Arkeolojik Verilere Göre Ayasofya’daki Türk Dönemi Öncesi Mezarlar - Yard. Doç. Dr. Haluk ÇETİNKAYA
 14. Ayasofya Efsanelerine Kaynak Olması Bakımından Eski Harfli Türkçe Yazmalar - Yard. Doç. Dr. Ferhat ASLAN
 15. 2006-2010 Yılları Arasında Ayasofya’da Yapılan Restorasyon Çalışmalarında Ortaya Çıkartılan Yeni Bulgular - Dr. Hasan Fırat DİKER
 16. Tanı Yöntemleri Uygulanılarak Gerçekleştirilmiş 2002-2003 Konservasyon Çalışmaları - Murat CURA
 17. Ayasofya Haziresindeki Şehzadeler Türbesi ve Yeni Buluntular Işığında Osmanlı Defin Geleneği - Sibel ALPASLAN ARÇA
 18. Ayasofya’nın Ana Kubbesi'ndeki Nur Suresi - Sefer ARAPOĞLU
 19. Ayasofya Minberi ve Sancak Olarak adlandırılan Ravza-i Mutahhara Örtüleri - Sabriye PARLAK
 20. Ayasofya Müzesi Hünkâr Mahfili - Defne TEKAY
 21. Ayasofya Mihrabı ve Mihrap Çevresindeki Yazılar - Tülay URUN
 22. Ayasofya Kapıları Üzerine - Öğr. Gör. Dr. Ayşin Özügül
 23. Ayasofya’dan Haberler – Görüntüler
Go to top