Ayasofya Müzesi Yıllıkları No 14 (2015)

İçindekiler

1.     Önsöz Yerine / Hayrullah CENGİZ, Ayasofya Müzesi Müdür Vekili

2.     Ayasofya İçin Bibliyografya Denemesi / Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM

3.     Aya İrini Kilisesi Deprem Performans Değerlendirmesi ve Güçlendirme Projesi Hazırlanması / Prof. Dr. Mustafa ERDİK

4.     Tarihi Kaynaklar Işığında Aya Sofya’nın Altıncı Yüzyıl Süslemesine Dair Bazı Notlar / Prof. Dr. Asnu-Bilban YALÇIN

5.     Ayasofya’nın Aydınlatma Analizi / Doç. Dr. Mehlika İNANICI

6.     Lighting Analysis of Hagia Sophia / Mehlika INANICI, Ph.D., Associate Professor         

7.     Estimation of the Dynamic Behaviour of Hagia Sophia / Takashi HARA- Kenichiro HIDAKA

8.     Ayasofya’nın Dinamik Hareketine İlişkin Tahmin/ Takashi HARA- Kenichiro HIDAKA   

9.     Preliminary Report of Non-destructive  Investigation  of Plaster-covered  Mosaics of Hagia Sophia / Hitoshi TAKANEZAWA  – Satoshi BABA – Kenichiro HIDAKA              

10.   Ayasofya’nın Alçı Kaplamalı Mozaiklerin Tahribat İçermeyen Araştırmasına İlişkin Ön İnceleme Rapor / Hitoshi TAKANEZAWA  – Satoshi BABA – Kenichiro HIDAKA

11.   Environmental  monitoring for conservation of Hagia Sophia /Takeshi ISHIZAKI  - Daisuke OGURA - Keigo KOIZUMI  - Juni SASAKI - Kenichiro HIDAKA  

12.   Ayasofya’nın Korunmasına İlişkin Çevresel Gözetim / Takeshi ISHIZAKI  - Daisuke OGURA - Keigo KOIZUMI  - Juni SASAKI - Kenichiro HIDAKA  

13.   Ayasofya Hattatı: Kadıasker Mustafa İzzet Efendi / Talip MERT             

14.   Görsel Veriler Işığında Ayasofya’nın Dönemsel ve Kaybolmuş İzleri / Yrd. Doç. Dr. Hasan Fırat DİKER 

15.   Ayasofya, I.Mahmud Şadırvanı 2011 Yılı Restorasyonu / Esengül YILDIZ ALTUNBAŞ   

16.   Ayasofya Minareleri Üzerine Gözlemler / Yrd. Doç. Dr. Hasan Fırat DİKER

17.   Multi-Analythical Approach for the Diagnostic at Hagia Sophia: A 3D Multimedia  Database Proposal / CURA M.-PECCİ A.– MİRİELLO D.-BARBA L.- CAPPA M.- DE ANGELİS D.- BLANCAS J.- CRİSCİ G.M.       

18.   Ayasofya’da Bazı Tanı Yöntemleri Kullanılarak Elde Edilen Bulgular İçin Bir: 3D Multimedya Veritabanı Önerisi  / CURA M.-PECCİ A.– MİRİELLO D.-BARBA L.- CAPPA M.- DE ANGELİS D.-BLANCAS J.- CRİSCİ G.M.

19.      The Patriarchal Palace at Constantinople in the Seventh Century: Locating the Thomaites and the Makron / Jan KOSTENEC - Ken DARK

20.    Yedinci Yüzyıl İstanbul’unda Patrik Odası: Thomaites ve Makron’un Yerleşimi / Jan KOSTENEC - Ken DARK

21.   İmparatoriçe Eudoksia’nın Heykel Kaidesi / Sefer ARAPOĞLU            

22.   Ayasofya Müzesi İkona Koleksiyonunda Yer Alan Agion Mandilion (Kutsal Mendil)  İkonaları / Sabriye PARLAK

23.   Dördüncü Haçlı Seferi:  Latin İstilası Döneminde  İstanbul’dan Kaçırılan Bazı Eserler ve San Marko Bazilikası’ndaki Örnekler / Işın FIRATLI            

24.   Ayasofya Müzesindeki Hellenistik ve Roma Dönemine Ait Mezar Stelleri / Hüseyin ÖCÜK

25.   Ayasofya Müzesi Yıllıkları Makale Bibliyografyası / Nuray ERDEN

26.   Ayasofya Müzesi ve Bağlı Birimleri Onarım ve Proje Çalışmaları

27.   Ayasofya’dan Haberler – Görüntüler

 

Go to top