Ayasofya Müzesi Yıllıkları No 8 (1969)

Ayasofya Müzesi Yıllıkları No 8 (1969)

İçindekiler

 1. Önsöz - Feridun DİRİMTEKİN
 2. Müze Çalışmaları
 3. Augustaion ve Milion - Feridun DİRİMTEKİN
 4. Subaşı Köyü Civarında Bulunan bir Autel - Feridun DİRİMTEKİN
 5. Ayasofya ve Osmanlı Ekleri - Sezer TANSUĞ
 6. Kitap incelemeleri: 
  - A. Krautheimer de İstanbul yapıları                                                          
  - M. Maclagan, The City of İstanbul
  - P.A. Underwood, The Kariye Djami.

 

Go to top