Devam Eden Restorasyon Çalışmalarımız

Ana Mekan İç Yüzeylerin Acil Müdahale ve Proje Yapım İşi

Ana Mekan İç Yüzeylerin Acil Müdahale ve Proje Yapım işi kuzey duvarında ve ana mekan (naos) güneydoğu yönünde mermer zeminde devam etmektedir.

2012 yılında kuzey duvarına iskele kurularak Ana Mekân İç Yüzeylerin Acil Müdahale ve Proje Yapım İşi çalışmaları başlamıştır. Çalışmalar kapsamında naos zemin ve kuzey duvarının iskele kurulu bölümünün  (1 No’lu alanın) rölöve restorasyon restitüsyon projeleri hazırlanmıştır. Proje çalışmaları sonrasında kuzey duvarında restorasyon uygulama çalışmalarından sıva raspası, tuğla onarımı, duvar sağlamlaştırma çalışmaları yapılmış olup, ilgili alanda derz dolgusu çalışmalarına devam edilmektedir.

2016 yılı Ocak ayından itibaren ise ana mekan (naos) güneydoğu yönünde zemin mermerlerinde restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Ayasofya Müzesi Galeri Katı,Güneybatı Atrium İniş Rampası, Depolar Acil Müdahale ve Proje Yapım İşi

Ayasofya Müzesi Galeri Katı, Güneybatı Atrium İniş Rampası, Depolar Acil Müdahale ve Proje Yapım İşi çalışmalarına 2014 yılında başlanmıştır. İlk olarak galeri katı zemin rölöve projesi, döşeme müdahale projesi ve dönem analizi projesi hazırlanmıştır. Duvar ve tavan projelerinin hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir. Onarım çalışmaları öncesinde Galeri katına ziyaretçi gezi güzergahı oluşturularak çok hasarlı alanlar gezi güzergahı dışında bırakılmıştır. Kuzey galeride zemin altı araştırma çalışmaları  için, güney galeri doğu yönünde ise, zemin sağlamlaştırma çalışmaları  için belirlenen alanlar kısmi olarak kapatılarak onarım çalışmalarına devam edilmektedir.

Batı Cephesi Onarımları

2012-2016 yılları arasında Ayasofya Batı Cephesi’nde Onarım Çalışmaları yapılmıştır. Batı Cephesi Onarım çalışmaları kapsamında çimento esaslı sıvaların raspa edilmesinden sonra açığa çıkan taş ve ve tuğla duvar yüzeylerinde derz ve sıva onarımları ile saçak ve kurşun onarımları tamamlanmıştır. Küzeybatı ve güneybatı minare külah onarımları yapılmıştır. Onarım çalışmaları batı cephesi genelinde tamamlanmış olup, galeri katı seviyesinde duvar yüzeyinde in-situ mermer kaplamalarının konservasyon çalışmalarına devam edilmektedir.

Sultan III.Murad Türbesi  

Ayasofya Haziresinde yer alan Sultan III.Murad Türbesi’nde İç Mekan da Basit Onarım Çalışmaları kapsamında sıva onarımları yapılacağından  Sultan III.Murad Türbesi kısa bir süreliğine ziyarete kapalı olacaktır.

Kariye Müzesi

2013 yılında Kariye Müzesi’nde ilk etap olarak belirlenen naos ziyarete kapatılarak onarım çalışmalarına başlanmıştır.2013-2015 yılları arasında naos  bölümünde,  kubbede ve dış cephede onarım çalışmaları yapılmıştır. Ödenek eksikliği sebebiyle çalışmalara ara verildiğinden naos bölgesi halen ziyarete kapalıdır.

Tür: 
Tarih: 
Cuma, Mayıs 18, 2018
2012 yılında kuzey duvarına kurulan iskele
Go to top